Uw Aanvullende Verzekering vergoedt een aantal fysiotherapeutische behandelingen, dat aantal verandert elk jaar. In uw zorgpolis die u elk jaar opnieuw krijgt, kunt u vinden hoeveel f.t. behandelingen jaarlijks vergoedt worden, of u belt daarover uw zorgverzekeraar.

Uw Basis Verzekering, die voor iedereen verplicht is, vergoedt fysiotherapie voor chronische patiënten vanaf de 21ste behandeling.
De eerste 20 behandelingen worden vergoedt in de aanvullende verzekering, als u daarvoor verzekerd bent.
Een lijst van chronische aandoeningen is in de praktijk aanwezig.

Tarieven

Intake geprek, onderzoek en behandeling € 40.00
Fysiotherapie in de praktijk € 40.00
Hapto- en/of Manuele therapie € 40.00